0388.943.943

Tag - bắt cáp quang viettel

Cáp Quang Viettel Đà Nẵng

Internet cáp quang viettel Đà Nẵng Với sự bùng nổ mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, Viettel là đơn vị tiên phong trong việc phát triển công nghệ cáp quang FTTH băng rộng trên toàn quốc nói chung và tại Đà Nẵng nói riêng. Cáp quang viettel Đà Nẵng đã đáp ứng trên diện rộng địa bàn thành phố. Với hệ thống mạng lưới hạ tầng cáp quang rộng khắp, Công nghệ tiên tiến hiện đại. Cáp quang viettel tại Đà [...]