0388.943.943

Tag - cáp quang doanh nghiệp

Khuyến mãi Internet cho doanh nghiệp

Khuyến mãi lắp đặt dịch vụ mạng Internet cáp quang cho quán Game và Doanh Nghiệp Với hạ tầng cáp quang FTTH rộng khắp trên toàn quốc nói chung và khu vực Đà Nẵng nói riêng, ngoài mục đích phục vụ khách hàng là hộ gia đình, cá nhân. Viettel Đà Nẵng cũng rất chú trọng phát triển các dịch vụ cáp quang siêu băng rộng phục vụ cho hộ kinh doanh quán Game cũng như những doanh nghiệp trên [...]